27/05/1970 - פרויד ערן
30/05/1975 - לוי עמית
27/05/1981 - שיף טל
25/05/1990 - שקד בר
27/05/1994 - פרימק גיא