28/03/1965 - דוידוב רחל
28/03/1967 - גיטלין לאוניד
29/03/1980 - מדבדיבה ז'אנה
26/03/1986 - איתן שגיא
22/03/1991 - עצמון ספיר
27/03/1999 - ששון עומר
23/03/2003 - סמירנוב מקס
26/03/2004 - לוונטל גיא
26/03/2005 - השמשוני אוהד
22/03/2008 - שדה ליעד
23/03/2009 - קלמן שון
22/03/2011 - גינדין אביגל